Одложена примена усклађених динарских износа акциза за 1. јул

У „Сл. гласнику РС" број 78 од 29. маја 2020. године објављена је Измена Усклађених динарских износа акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години.

     

Наведеном изменом се у Усклађеним динарским износима акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години („Сл. гласник РС", бр. 5/20 и 7/20), у тачки 4. реч „јуна" замењује речју „јула", чиме се примена усклађених динарских износа акциза годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години одлаже за 1. јул 2020. године уместо 1. јуна 2020. године.

     

Према томе, усклађени динарски износи акциза утврђени почетком 2020. године, за:
-
деривате нафте (оловни бензин, безоловни бензин, гасна уља, керозин, течни нафтни гас, остале деривати нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380 °С, као и биогорива и биотечности);
- алкохолна пића (ракије, остала јака алкохолна пића, нискоалкохолна пића и пиво);
- кафу
- течности за пуњење електронских цигарета, и
- дуванске прерађевине - цигаре и цигарилосе,

неће се примењивати од 1. јуна 2020. године, већ од 1. јула 2020. године.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste