Информација о просечној заради исплаћеној у априлу 2020. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 167 од 25. јуна 2020. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за април 2020. године износила је 81.486 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 58.932 динар.

   

У односу на претходни месец (март 2020. године), просечна бруто зарада за април 2020. године номинално и реално је мања за 1,0%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално и реално мања за 1,3%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за април 2020. године номинално је већа за 8,0%, а реално за 7,4%, док је просечна нето зарада већа за 7,8% номинално, односно за 7,2% реално.

   

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

       

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

април 2020

април 2020

Република Србија - укупно

 81 486

 58 932

Зараде запослених у радном односу

 81 803

 59 176

Зараде запослених ван радног односа

 54 988

 38 539

Зараде запослених у правним лицима

 86 440

 62 648

Зараде предузетника и запослених код њих

 45 836

 32 191

Зараде у јавном сектору

 94 801

 68 085

Зараде ван јавног сектора

 75 569

 54 866


АРХИВА ВЕСТИ

ereste