Прибављање документације за упис у Регистар понуђача по службеној дужности и обавештење Канцеларије за јавне набавке

Прибављање документације за упис у Регистар понуђача по службеној дужности

  

Агенција за привредне регистре је 1. јула 2020. године објавила обавештење о начину прибављања документације за упис у Регистар понуђача или добијања Потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке, која ће се примењивати од 6. јула 2020. године, а које гласи:

 

Регистратор Регистра понуђача, који води Агенција за привредне регистре, обавештава све заинтересоване за упис у:

•·         Регистар понуђача или 

•·          добијање Потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке,

   

да ће се од понедељка, 6. јула 2020. године, сва документација прописана Законом о јавним набавкама потребна за доказивање непостојања основа за искључење из поступка јавне набавке прибављати по службеној дужности.

   

Из наведеног произлази да је за упис у Регистар понуђача или добијање Потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке потребно доставити само:

•·          одговарајућу регистрациону пријаву, односно захтев и

•·          доказ о уплати прописане накнаде за поступак регистрације".

   

Консултације у вези са применом Портала јавних набавки
и Закона о јавним набавкама

 

Канцеларија за јавне набавке је објавила бавештење да ће од среде 1. јула 2020. године:

•·         пружати подршку корисницима Портала - сваког радног дана, 
       
•·         у периоду од 9 до 13 часова, телефонским путем на број 011/2020-990 или путем
               е-поште на адресу:
 portal@ujn.gov.rs

•·         консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама - сваког радног дана, 

        •·         у периоду од 9 до 11 часова, на телефон број 011/2888-713.

  

На интернет страници Канцеларије за јавне набавке
објављени су акти који су такође у примени
од 1. јула 2020. године и то:

•·         Стандардни образац - Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (ИИК)  http://www.ujn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/01-Izjava-o-ispunjenosti-kriterijuma_standardni-obrazac-komentari-052020.pdf и

•·         Упутство за објављивање података о јавним набавкама које су узузете од примене закона. http://www.ujn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/Uputstvo-objavljivanje-podataka-za-SG3a.pdf


АРХИВА ВЕСТИ

ereste