Информација о просечној заради исплаћеној у мају 2020. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 199 од 24. јула 2020. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за мај 2020. године износила је 81.464 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 58.892 динара.

     

У односу на претходни месец (април 2020. године), просечна бруто зарада за мај 2020. године номинално је на истом нивоу а реално већа за 0,2%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално мања за 0,1% а реално већа за 0,1%.

    

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за мај 2020. године номинално је већа за 6,5%, а реално за 5,8%, док је просечна нето зарада већа за 6,3% номинално, односно за 5,6% реално.

   

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

       

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

мај 2020

мај 2020

Република Србија - укупно

 81 464

 58 892

Зараде запослених у радном односу

 81 814

 59 161

Зараде запослених ван радног односа

 54 199

 37 986

Зараде запослених у правним лицима

 86 519

 62 679

Зараде предузетника и запослених код њих

 45 774

 32 161

Зараде у јавном сектору

 94 019

 67 534

Зараде ван јавног сектора

 75 928

 55 083

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste