Објављен је Закључак Владе о новом пакету мера помоћи привреди

У „Сл. гласнику РС", бр. 104/20, од 31. јула 2020. године, објављен је Закључак Владе 05 број 401-6052/2020, којим је прописан нови пакет мера помоћи привреди ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19.

   

Текст овог закључка се не разликује суштински од предлога на основу којег смо обајвили информацију на нашем сајту 30. јула 2020. године. Измене се односе само на прецизирање појединих одредби.

   

О примени овог закључка објављујемо и текст у најновијем броју Рачуноводствене праксе (РП бр. 16/20), који данас излази из штампе, а који је у потпуности усаглашен са текстом Закључка који је објављен у „Сл. гласнику РС".

 

Пореска управа је на својој интернет страници, http://www.poreskauprava.gov.rs/,  дала Обавештење о додатним фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских псоледица насталих услед болести COVID-19.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste