Информација о просечној заради исплаћеној у јуну 2020. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 226 од 25. августа 2020. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за јун 2020. године износила је 82.572 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 59.740 динара.

  

Наведени износи објављени су у "Сл. гласнику РС" број 110/20 дана 26. августа 2020. године.

   

У односу на претходни месец (мај 2020. године), просечна бруто зарада за јун 2020. године номинално је већа за 1,4%, а реално за 0,8%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 1,4% а реално за 0,8%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за јун 2020. године номинално је већа за 11,6%, а реално за 9,8%, док је просечна нето зарада већа за 11,4% номинално, односно за 9,6% реално.

   

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

 

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

 

јун 2020

јун 2020

   

Република Србија - укупно

 82 572

 59 740

   

Зараде запослених у радном односу

 82 957

 60 036

Зараде запослених ван радног односа

 55 069

 38 596

   

Зараде запослених у правним лицима

 87 944

 63 729

Зараде предузетника и запослених код њих

 44 972

 31 823

   

Зараде у јавном сектору

 93 803

 67 386

Зараде ван јавног сектора

 77 635

 56 379


АРХИВА ВЕСТИ

ereste