Информација о просечној заради исплаћеној у јулу 2020. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 259 од 25. септембра 2020. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за јул 2020. године износила је 83.016 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 60.029 динара.

   

У односу на претходни месец (јун 2020. године), просечна бруто зарада за јул 2020. године номинално је већа за 0,5%, а реално за 0,3%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 0,5% а реално за 0,3%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за јул 2020. године номинално је већа за 9,2%, а реално за 7,1%, док је просечна нето зарада већа за 9,1% номинално, односно за 7,0% реално.

 

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

      

 

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

 

јул 2020

јул 2020

   

Република Србија - укупно

 83 016

 60 029

   

Зараде запослених у радном односу

 83 427

 60 343

Зараде запослених ван радног односа

 54 647

 38 301

   

Зараде запослених у правним лицима

 88 450

 64 062

Зараде предузетника и запослених код њих

 45 925

 32 499

   

Зараде у јавном сектору

 94 897

 68 144

Зараде ван јавног сектора

 77 846

 56 498


АРХИВА ВЕСТИ

ereste