Објављен je Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услугаКанцеларије за јавне набавке

Вршилац дужности Канцеларије за јавне набавке, на основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама("Сл. гласник РС", бр. 91/19) донео је и 18. јануара 2021. године објавио на интернет страници  Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Канцеларије за јавне набавке.

 

Овим правилником ближе се уређује начин планирања, спровођења поступака јавних набакви и праћење извршења уговора о јавним набавкама, начин планирања и спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга, као посебниг режима набавки, Канцеларије за јавне набавке.

 

Овај правилник може послужити као модел свим наручиоцима, у смислу Закона о јавним набавкама, да изврше своју обавезу у смислу члана 49. став 2. о 3. овог закона, односно да донесу и на својој интернет страници објаве посебан акт - којим ће, за своје потребе, ближе уредити:

-          начин планирања,
-          спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорност лица и организационих јединица),
-          начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује и
-          набавки друштвених и других посебних услуга.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste