Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Програмом се утврђује распоред и коришћење субвенција које се додељују на име покрића трошкова у вези обезбеђења гаранција путовања.

  

Висина субвенција зависи од категорије лиценце које туристичка агенција поседује и креће се у распону од 2000 евра до 5000 евра.

   

Исплата субвенција ће се вршити у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан када државна помоћ буде додељена.

 

Услови за доделу средстава које туристичке агенције треба да испуне су:

1)    да је регистрована у одговарајућем регистру;

2)    да поседује лиценцу;

3)    да је обезбедила гаранцију путовања;

4)    да над туристичком агенцијом није покренут стечајни поступак;

5)    да се над туристичком агенцијом не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР);

6)    да се над туристичком агенцијом не спроводи план реорганизације или да на   снази нису мере из плана реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације.

   

Право на коришћење бесповратних средстава имају привредна друштва, друга правна лица или предузетници, регистрована у одговарајућем регистру и која поседују  лиценцу организатора путовања.

   

Право на подношење захтева има привредно друштво, друго правно лице или предузетник који поседује леценцу или је у 2021. години поседовао лиценцу, а који је Агенцији за привредене регистре поднео захтев за издавање нове лиценце.

   

Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентације Министарства www.mtt.gov.rs.

   

Захтеви за коришћење субвенција подносе се Министарству на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд. Подносици  захтева, поред наведеног, ради евидентирања, достављају скениран попуњен и потписан образац захтева на следећу e-mail адресу: ivana.avramov@mtt.gov.rs

Рок за подношење захтева је 24. новембар 2021. године.

 

Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефоне: 011/ 3122867 и 011/3139687.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste