Уводи се прелазни период за увођење е-Фактура у јавном сектору до 30. априла 2022. године

Према најновијим информацијама од стране Министра финансија, одредбе Закона о електронском фактурисању (у наставку: Закон) биће измењене тако да ће се за субјекте јавног сектора увести прелазни период до 30. априла 2022. године за примену система електронског фактурисања и увођење е-Фактура.

   

То значи да субјекти јавног сектора неће имати обавезу да пређу на е-Фактуре од 1. јануара 2022. године, већ најкасније до 30. априла 2022. године. Практично, обавеза субјекта јавног сектора да прими и чува електронску фактуру издату у складу са Законом, као и обавеза издавања електронске фактуре другом субјекту јавног сектора, односно обавеза субјекта привaтнoг сeктoрa да изда електронску фактуру субјекту јавног сектора, у складу са Законом, примењиваће се најкасније до 30. априла 2022. године.

   

Према најави Министра финансија, остали рокови из чл. 24. Закона, као што су 1. јули 2022. године и 1. јануар 2023. године остају непромењени.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste