Препорука Владе РС о коришћењу годишњег одмора за 2020. и 2019. годину

Влада Републике Србије је на седници одржаној 11. фебруара 2021. године донела Закључак о коришћењу припадајућег неискоришћеног годишњег одмора за 2020. годину, као и дела годишњег одмора из 2019. године, а који је објављен у „Сл. гласнику РС" број 11/21 од 12. фебруара 2021. године.

 

Наведеним Закључком препоручује се послодавцима на територији Републике Србије да:

1.         запосленима који нису искористили припадајући годишњи одмор за 2020. годину: због природе посла у ванредним околностима услед епидемије заразне болести COVID-19 или због привремене спречености за рад услед обољења од заразне болести COVID-19 или због одређивања изолације/кућне изолације у складу са законом, омогуће да тај одмор започну и искористе у 2021. години или да први део у трајању од најмање две радне недеље непрекидно искористе закључно са 31. децембром 2021. године, а преостали део закључно са 30. јуном 2022. године.

2.         запосленима из става 1. овог закључка, који нису искористили део годишњег одмора из 2019. године до краја текуће године у складу са тачком 1. Закључка Владе 05 број 53-3041/2020. године од 6. априла 2020. године, омогуће да тај део годишњег одмора искористе најкасније до 30. јуна 2021. године, а пре коришћења припадајућег годишњег одмора за 2020. годину.

 

Овим закључком ставља се ван снаге Закључак Владе 05 број 131-10296/2020 од 15. децембра 2020. године („Службени гласник РС", број 151/20). Подсећамо, наведеним закључком дата је препорука о коришћењу годишњег одмора за запослене у установама социјалне заштите и установама здравствене заштите у систему здравствене заштите у Републици Србији и Министарству здравља, који имају обавезу радног ангажовања у току трајања епидемије заразне болести COVID-19.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste