Пореска управа омогућила достављање Изјаве за исплату директних давања

Пореска управа Републике Србије (www.purs.gov.rs) од данас (01. марта 2021. године) поставила је и омогућила, на основу Уредбе о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Сл. гласник РС", број 11/21), достављање посебне Изјаве о прихватању исплате директних давања за април 2021. године.

  

Поред тога, Пореска управа је дала Обавештење у вези примене поменуте уредбе са примерима и објашњењима који се могу преузети путем следећег линка:
https://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6967/-obavestenje-u-vezi-primene-uredbe-o-utvrdjivanju-programa-direktnih-davanja-iz-budzeta-republike-srbije-privrednim-subjektima-u-privatnom-sektoru-u-cilju-ublazavanja-ekonomskih-posledica-prouzrokovanih-epidemijom-bolesti-covid-19-izazvane-virusom-sars-cov-2.html 

 

Изјава о прихватању исплате директних давања постављена је на порталу Пореске управе еПорези.

 

 

Изјавa о прихватању исплате директних давања за април 2021. године може се доставити најкасније до последњег дана марта месеца, тачније до 31. марта 2021. године.

   

Избором Изјаве ИПБ и ИПДД добија се јединствени образац за избор пословне банке и изјаву о прихватању исплате директних давања. Избором ове изјаве потврђује се избор пословне банке (обавеза избора до 25. марта 2021. године, када привредни субјект има рачуне у више пословних банака) и потврђује се да ли привредни субјект прихвата исплату директних давања (сада се опредељује за април 2021. године, а у наредним месецима ће морати поново да достави изјаву за сваки месец појединачно, уколико буде желео да прими директна давања).

  

 

   

   

На основу начина достављања Изјаве, може се закључити да давање Изјаве није у вези са подношењем пореске пријаве ППП-ПД, што значи да се пореска пријава ППП-ПД подноси независно од Изјаве о прихватању исплате директних давања.

                                                                                                                   

         


АРХИВА ВЕСТИ

ereste