Од данас не могу да раде само угоститељски објекти и тржни центри

У "Сл. гласнику РС", бр. 25/21, објављена је Наредба о изменама и допунама Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID 19, која је ступила на снагу 22. марта 2021. године. Овом наредбом су извршене измене у тачки 1. Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болест COVID 19 ("Сл. гласник РС", бр. 22/21 и 23/21, у наставку текста: Наредба), којима се прописује ограничење рада за поједине делатности у периоду од 22. марта 2021. године од 06,00 часова док налаже епидемиолошка ситуација. У наведеном периоду не могу да раде објекти у којима се обављају делатности:

1)  пружања услугa у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани,
    кафићи, барови, клубови, сплавови, и сл.);
2)  пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у
    којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.).


Ова ограничења се не односи на радно време:
-  апотека (укључујући пољопривредне апотеке), трговинских и других радњи и продајних места
   на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет
    шопови, и др.), које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач може
    обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или
    непосредно са јавне површине,
-  ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и
    некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима
    се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и
    то најкасније до 21.00 часа;
- правних лица и предузетника које врше припрему и достављање хране, као и продају хране „преко шалтера".

   

У периоду од 22. марта 2021. године сваког дана у радном времену од 06.00 до 20.00 часова могу радити објекти:
-  у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);
-  пружања занатских и других услуга,
- области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти
   намењени за спорт и рекреацију и сл.),
-  приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.).

   

У периоду од 22. марта 2021. године сваког дана у радном времену од 06.00 до 21.00 часова могу радити објекти:
-  трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа,
-  продавница хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.),
-  затворене и отворене пијаца, као и радње и продајна места у оквиру отворене или затворене
   пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.) укључујући и оне које
    продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне
    коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;
-  у области културе (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

  

Додата је и нова тачка 1г која гласи да у радном времену, у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре/спа где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.

 

Напомињемо да на сајту Координационе комисије за инспекцијски надзор, у делу Центар за Ковид19 мере за привреду, inspektor.gov.rs/legalsupport, могу се поставити сва питања везана за поступања у складу са Наредбом о радном времену.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste