Од 17. јуна 2021. године, омогућено је организовање екскурзија, наставе у природи и прослава завршетка основног/средњег образовања

 

На основу препоруке Кризног штаба (14. јуна 2021. године) и Одлуке Владе (16. јуна 2021. године) Министарства просвете, науке и технолошког развоја издало је две препоруке (бр. 610-00-00178/2021-07 од 16. јуна 2021. године и бр. 611-00-360/7/2021-03 од 16. јуна 2021. године) у вези са могућностима и начином организовања и спровођења екскурзије, наставу у природи и прослава завршетка основног/средњег образовања, на основу којих закључујемо да:
 

·        Школа је обавезна да донесе измене одговарајућих школских докумената и усклади термине, објекте и дестинације за реализацију екскурзија и наставе у природи;
 

·        Приликом реализације екскурзија и наставе у природи
 

o     потребно је да буду поштоване актуелне мере безбедности и заштите здравља;
 

·        Обавезно је поштовање:
 

o    Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 30/19), односно Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи ("Сл. гласник РС", бр. 30/2019) и
 

o       Правилника о начину обављања организованог превоза деце ("Сл. гласник РС", бр. 52/2019 и 61/2019);
 

·        Препорука је да се приликом планирања и реализације екскурзије и наставе у природи предност дâ:
 

o       одељењима четвртог и осмог разреда основног образовања и васпитања.
 

o       ученицима завршних разреда средњег образовања и васпитања, уз напомену да се екскурзије смеју реализовати искључиво на територији Републике Србије и уз претходну писмену сагласност родитеља односно другог законског заступника ученика;
 

·        Препорука је да се екскурзије и настава у природи буду организоване и са мањим процентом ученика од прописаног, али
 

o       не са мање од 50 посто ученика;
 

·        Прослава завршетка:
 

o       основног образовања и васпитања дозвољена је, уз поштовање епидемиолошких мера, поводом чега подсећамо да, сагласно Закону о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/13, 101/17, 27/18 - др. закон и 10/19), школа може да организује прославу у школи или у установама из области културе и спорта, а у договору са јединицом локалне самоуправе,
 

o       средњег образовања и васпитања дозвољена је уз поштовање свих епидемиолошких мера уз услов да у затвореном простору не може бити више од 500 људи и да је музика дозвољена до 1 сат после поноћи. За поштовање свега наведеног одговорност сносе организатори прославе;
 

·        Када је реч о екскурзијама и настави у природи, планираним у претходној школској години, а које због неповољних епидемиолошких околности нису реализоване,
 

o       важно је имати у виду да уговоре, у складу са одговарајућим прописима и након реализованих процедура, склапају школе, те да су тим уговорима регулисана и међусобна права и обавезе школе и:
 

§       организатора екскурзије и наставе у природи, односно агенције,
 

§       агенције која је реализатор екскурзије.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste