Информација о просечној заради исплаћеној у априлу 2021. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 25. јуна 2021. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за април 2021. године износила је 89.582 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 64.948 динара.
 

У односу на претходни месец (март 2021. године), просечна бруто зарада за април 2021. године номинално је мања за 0,3% а реално мања за 1,4%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално мања за 0,5%, а реално за 1,6%.
 
У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за април 2021. године номинално је већа за 9,9%, а реално за 6,9%, док је просечна нето зарада номинално већа за 10,2%, односно за 7,2% реално.
 

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

 

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

 

април 2021

април 2021

   

Република Србија - укупно

89 582

64 948

   

Зараде запослених у радном односу

89 967

65 245

Зараде запослених ван радног односа

58 822

41 214

   

Зараде запослених у правним лицима

95 622

69 429

Зараде предузетника и запослених код њих

47 611

33 811

   

Зараде у јавном сектору

102 214

73 479

Зараде ван јавног сектора

84 220

61 327


АРХИВА ВЕСТИ

ereste