Од данас 29. јуна 2021. промет дигиталне имовине без ПДВ

Одредбе новог Закона о дигиталној имовини („Сл. гласник РС", број 153/20), које су ступиле на снагу 29. децембра 2020. године а о којима смо детаљније писали у Рачуноводственој пракси бр. 11/21, почињу да се примењују од данас 29. јуна 2021. године.
 

Подсећамо, од данас (29. јуна 2021. године) код преноса виртуелних валута и замене виртуелних валута за новчана средства више се не обрачунава и не плаћа ПДВ, уколико се промет врши у складу са Законом о дигиталној имовини, при чему је то пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза.
 

Наиме, одредбом чл. 25. ст. 1. тач. 1а) Закона о ПДВ, која је у примени од дана примене Закона о дигиталној имовини сходно члану 19. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС", број 153/20), прописано је да се ПДВ не плаћа у промету новца и капитала, приликом преноса виртуелних валута и замене виртуелних валута за новчана средства у складу са законом којим се уређује дигитална имовина (Законом о дигиталној имовини).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste