Запослени који нису вакцинисани, након одсуствовања са посла, не могу започети са радом у установама социјалне заштите без поседовања негативног PCR теста, који не сме бити старији од 48 сати – тестирање PCR тестом је о трошку запосленог

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, издало је мишљење - препоруку, бр. 560-00-316/2021-09 од 15.7.2021. године, за чије спровођење су задужени директори установа социјалне заштите:

  

"На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. закон), а у вези са тренутном епидемиолошком ситуацијом, обухватом вакцинацијом против COVID-19 и подацима из литературе, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси Препоруку за запослене у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја при повратку на рад у установу/организацију.


Током претходних годину и по дана уложени су велики напори у заустављању ширења SARS-CoV-2 вируса у популацији и спречавању COVID-19 оболевања и умирања. Опште мере превенције су знатно допринеле смањењу оболевања и умирања од COVID-19 али нису биле довољно ефективне у заустављању ширења вируса.

  
Захваљујући високој ефективност различитих вакцина против COVID-19 у могућности смо да постигнемо адекватан степен колективног имунитета како би се пандемија зауставила.


Међутим, недовољан обухват вакцинацијом довео је до интензивног ширења SARS-CoV-2 вируса и његових мутација у нове варијанте од којих су неке означене као варијанте од значаја, као што је случај са делта варијантом вируса SARS-CoV-2 (тзв. Индијски сој). Делта варијанта вируса се за 40-60% лакше преноси, и предвиђа се да ће до краја лета у европским земљама ова варијанта бити превалентна и да ће узроковати 90% свих нових SARS-CoV-2 инфекција. Број оболелих од COVID-19 у свету после скоро месец дана пада поново је почео да расте и углавном су нове инфекције изазване управо делта сојем, јављају се углавном код невакцинисаних и млађих особа, а праћене су дужом хоспитализацијом. Државе у свету улажу велике напоре, и прописују додатне мере превенције како би зауставили или успорили ширење нове варијанте вируса.


Како је делта варијанта већ присутна у скоро свим земљама у свету, укључујући и нашу земљу, а обзиром на то да је време годишњих одмора и да многи људи планирају да путују овог лета, ризик од оболевања и ширења нове делта варијанте вируса у нашој популацији је велики, посебно за оне који нису вакцинисани. Вакцине против COVID-19 показале су се ефективним и када је делта варијанта у питању, доступне су, а вакцинацијом штитимо себе и кориснике услуга социјалне заштите који живе у заједницама и представљају посебно угрожену категорију у повећаном ризику од оболевања и умирања.

  
У складу са наведеним, а у циљу заштите корисника установа социјалне заштите, даје се препорука да сви запослени који НИСУ ВАКЦИНИСАНИ, након одсуствовања са посла, не могу започети са радом у установама социјалне заштите без поседовања негативног PCR теста, који не сме бити старији од 48 сати. Тестирање PCR тестом је о трошку запосленог.

  
За спровођење ове препоруке задужени су директори установа социјалне заштите."

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste