Информација о просечној заради исплаћеној у мају 2021. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 26. јула 2021. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за мај 2021. године износила је 89.720 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65.025 динара.
 

У односу на претходни месец (април 2021. године), просечна бруто зарада за мај 2021. године номинално је већа за 0,2% а реално мања за 0,3%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 0,1%, а реално мања за 0,4%.
 
У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за 
мај 2021. године номинално је већа за 10,1%, а реално за 6,3%, док је просечна нето зарада номинално већа за 10,4%, односно за 6,6% реално.
 

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

 

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

 

мај 2021

мај 2021

   

Република Србија - укупно

89 720

65 025

   

Зараде запослених у радном односу

90 115

65 328

Зараде запослених ван радног односа

58 050

40 668

   

Зараде запослених у правним лицима

95 873

69 578

Зараде предузетника и запослених код њих

46 924

33 358

   

Зараде у јавном сектору

101 938

73 277

Зараде ван јавног сектора

84 544

61 529


АРХИВА ВЕСТИ

ereste