Настава у природи, односно излети и екскурзије, могу бити реализовани само ако се и школа и локације на које се путује налазе у тзв. зеленој зони

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, објавило је мишљење бр. 601-00-00031/1/2021-15, 6. септембра 2021. године, према којем:

•·        ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ДИРЕКТОРИ ШКОЛА, које су у оквиру годишњих планова рада предвиделе реализацију излета, екскурзија и наставе у природи у септембру, октобру и новембру 2021. године,

•·        НЕПОСРЕДНО ПРЕД РЕАЛИЗАЦИЈУ ПУТОВАЊА, најраније седам дана пре планираног датума поласка, ОБАВЕЗНО КОНТАКТИРАЈУ НАДЛЕЖНЕ:

       заводе/институте за јавно здравље и/или

       Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут"

•·         РАДИ ПРОВЕРЕ:

       да ли се град/општина којој припада школа налази у тзв. зеленој зони и

       да ли се локације наставе у природи, као и локације које ће бити посећене током излета и екскурзија налазе у тзв. зеленој зони.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste