Утврђени су износи минималне акцизе за дуванске прерађевине

Влада Републике Србије, донела је Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине. Одлука је објављена у  "Службеном гласнику Републике Србије", број 52/18. од 6. јула 2018. године, а ступила је на снагу 7. јула 2018.

Овом одлуком су утврђени износи просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) и минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут).
 

Износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван и дуван за лулу) су:
 

Врста дуванских прерађевина

Јединица мере

Износ просечне пондерисане малопродајне цене

Износ минималне акцизе

Цигарете

дин./пак.

     241,42

147,34

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

   

- резани дуван

дин./kg

  9.388,65

5.156,90

- дуван за лулу

дин./kg

12.630,16

5.430,90

- дуван за жвакање

дин./kg

 

5.156,90

- бурмут

дин./kg

 

5.800,00

      

Износ минималне акцизе примењиваће се од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије", односно од  7. јула 2018. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste