Информација о просечној заради исплаћеној у мају 2019. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 202 од 25јула 2019. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за мај 2019. године износила је 76.511 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 55.380 динара.

     

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 1,4% а реално за 1,7%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 1,3%, а реално већа за 1,6%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за мај 2019. године номинално је већа за 9,8%, а реално за 7,4%, док је просечна нето зарада номинално већа за 9,9%, односно за 7,5% реално.

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

 

мај 2019

мај 2019

   

Република Србија - укупно

76 511

55 380

   

Зараде запослених у радном односу

 76 936

 55 708

Зараде запослених ван радног односа

 52 079

 36 503

   

Зараде запослених у правним лицима

 81 261

 58 892

Зараде предузетника и запослених код њих

 41 482

 29 478

   

Зараде у јавном сектору

 85 464

 61 449

Зараде ван јавног сектора

 72 330

 52 546


АРХИВА ВЕСТИ

ereste