Усвојени прописи о трговини

Народна скупштина Републике Србије, на седници Четрнаестог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, у дану за гласање - 22. јула 2019. године, усвојила је следеће законе:

v     Закон о трговини,

v     Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини,

v     Закон о робним берзама,

који су објављени у „Сл. гласнику РС" број 52 од 22. јула 2019. године.

            Наведени закони ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије", тачније 30. јула 2019. године, осим:

-     одредбе члана 34. став 8. Закона о трговини, која ће се примењивати по истеку шест месеци од дана ступања на снагу Закона (одредба којом је прописано да роба, поред основних података које мора да има на декларацији, мора бити означена машински читљивом ознаком - ГТИН идентификацијом, QR кодом и др.),

-     одредаба члана 2. Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини (нови члан 5а) и члана 8. Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини (у делу измењеног члана 21. ст. 3. и 4), које се примењују од дана уласка Републике Србије у Европску унију.
 

Нови Закон о робним берзама примењује се по истеку девет месеци од дана ступања на снагу, односно од 30. априла 2020. године.

  

Детаљније о наведеним прописима објавићемо написе у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste