Најаве семинара

XX ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ


  

XX ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ

 

   

19-21. септембар 2019, Конгресни центар "Србија"
(18. септембар - регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

 

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

- КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ -

 

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 (у случају доношења нових битних прописа програм ће бити допуњен)

 

- Примена Прегледа обрачуна ПДВ и друге ПДВ актуелности

- Закон о порезу на добит правних лица - актуелности

- Примена МСФИ за МСП и МСФИ у 2019. години и друге
   рачуноводствене актуелности

- Евиденције у области рада

- Нов начин обрачуна накнада зарада у складу са Законом о 
  здравственом осигурању

- Фискалне касе - актуелности

- Актуелности из девизног пословања

- Избегавање двоструког опорезивања

- ЗПППА - Актуелности

-  Спајање - статусна промена

 

ПРЕДАВАЧИ

Чланови редакције приручника "Рачуноводствена пракса" и представници државних органа и институција

 

       

 

                   


Сви учесници, у оквиру котизације, добијају материјал за саветовање

 

 

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе

16.900

12.675

Остали учесници

23.900

17.925

  

25% попуста на 4 и више учесника

  

За све учеснике: коктел добродошлице, свечана вечера, музички програм и излет (опционо).

 

Организован аутобуски превоз из Сомбора, Новог Сада и Београда. 
Заинтересовани се могу пријавити на број 011/3344-405.

 

Пријава учешћа 
за јесењи семинар 

 

Повлашћене цене смештаја 
за учеснике јесењих семинара
 

 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

   

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

   

Додатне информације: (011) 3238-611 и 3344-405