Најаве семинара

XVIII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА)

   

XVIII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

 

1-3. октобар 2020, Златибор, хотел "Палисад"
(30. септембар - регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

   

Нови и измењени прописи у јавном сектору; Трезорско пословање, Финансијско извештавање; Рад у време пандемије COVID-19; Методологија рада Буџетске инспекције; Практична примена нових прописа о јавним набавкама

   

- КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ -

 

 

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

1. октобар (четвртак) 10:00 - 14:00 - хотел „Палисад"

 

- Нови, измењени и прописи у припреми

- Појам јавног сектора и значај припадања са посебним освртом на јавна предузећа

- Актуелна примена прописа - трезорско пословање, евиденција, извештавање

  

2. октобар (петак) 09:30 - 14:00 - хотел „Палисад"

 

- Методологија рада буџетске инспекције

- Организовање рада у време пандемије COVID-19 (плате, накнаде...)

- Новине у области радног законодавства код корисника јавних средстава

- Ограничења у запошљавању и примени системских прописа у области рада, код корисника јавних средстава

  

3. октобар (субота) 09:30 - 11:00 - хотел „Палисад"

 

- Практична примена нових прописа о јавним набавкама (новине у Закону о јавним набавкама; Ток поступка јавне набавке; Приказ функционалности новог Портала; Нови концепт измена уговора; Новине у заштити права)

 

ПРЕДАВАЧИ

 

- проф. др Златко Стефановић,Правни факултет Универзитета Унион

- Милан Стефановић,стручни саветник за област надзора и контроле

- Бранимир Благојевић,оснивач адвокатске канцеларије, специјализоване за област јавних набавки и члан радне групе за израду Нацрта новог Закона

- Бојана Потежица, експерт у области радних односа, плата/зарада и других примања запослених

- др Весна Нешић, заменик уредника приручника „Рачуноводствена пракса"

- Зоран Килибарда, виши саветник - помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса" за јавни сектор

- други компетентни предавачи, представници државних органа и институција

 

  

Сви учесници, у оквиру котизације, добијају материјал за саветовање

 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

  

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

 

25% попуста на 4 и више учесника

     

 
    .

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе и корисници BizniSoft рачуноводственог софтвера

13.900

10.425

Остали учесници

19.900

14.925

 

   

За све учеснике: коктел добродошлице, свечана вечера, музички програм и излет (опционо).

 

Организован аутобуски превоз из Сомбора, Новог Сада и Београда. Заинтересовани се могу пријавити на: 011/3344-405

 

Семинар ће са одржати само под условом да то тада актуелна здравствена ситуација дозволи, и да буде безбедан за учеснике.

БУДИМО ОДГОВОРНИ


  

Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007